by acls us

Raspored termina SPARS škole košarke

RASPORED TRENINGA SPARS ŠKOLE KOŠARKE ZA SEZONU 2016/17

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “HRASNO”

Termini treninga:

- Utorak: 17:00 - 18:30h

- Petak: 16:00 - 17:30h

Trener: Seldin Opardija
Kontakt telefon: 061/697-312

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “GRBAVICA I” i OŠ "Grbavica II" - NAJMLAĐA GENERACIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 18:00 - 19:00h      OŠ "Grbavica I"

- Subota: 11:00 - 12:00h       OŠ "Grbavica II"

Trener: Trnka Mirza
Kontakt telefon: 061/215-213

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “GRBAVICA I” i OŠ "Grbavica II" - SREDNJA GENERACIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 19:00 - 20:00h  OŠ "Grbavica I"

- Subota: 12:00 - 13:00h   OŠ "Grbavica II"

Trener: Trnka Mirza
Kontakt telefon: 061/215-213

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “GRBAVICA I” i OŠ "Grbavica II" - NAJSTARIJA GENERACIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 20:00 - 21:00h      OŠ "Grbavica I"

- Subota: 13:00 - 14:00h       OŠ "Grbavica II"

Trener: Trnka Mirza
Kontakt telefon: 061/215-213

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “II” - HRASNICA

Termini treninga:

- Subota: 09:00 - 10:30h

- Nedjelja: 09:00 - 10:30h

Trener: Pešto Sead
Kontakt telefon: 061/219-229

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “III” - ILIDŽA

Termini treninga:

- Ponedjeljak: 19:15 - 20:45h

- Srijeda: 19:00 - 20:30h

Trener: Pešto Sead
Kontakt telefon: 061/219-229

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “V” - SOKOLOVIĆ KOLONIJA

Termini treninga:

- Srijeda: 19:00 - 20:30h

- Petak: 19:00 - 20:30h

Trener: Pešto Sead
Kontakt telefon: 061/219-229

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “HRASNO” - STARIJI

Termini treninga:

- Srijeda: 19:00 - 20:30h

- Subota: 10:30 - 12:00h

Trener: Opardija Seldin
Kontakt telefon: 061/697-312

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “SABURINA”

Termini treninga:

- Ponedjeljak: 16:00 - 17:30h

- Četvrtak: 16:00 - 17:30h

Trener: Opardija Seldin
Kontakt telefon: 061/697-312

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “M.B.K.LJUBUŠAK”

Termini treninga:

- Utorak: 17:30 - 19:00h

- Četvrtak: 17:30 - 19:00h

Trener: Pešto Sead
Kontakt telefon: 061/219-229

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ “S. KULENOVIĆ”

Termini treninga:

- Utorak: 20:30 - 22:00h

- Subota: 12:30 - 14:00h

Trener: Pešto Sead
Kontakt telefon: 061/219-229

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "MEŠA SELIMOVIĆ"

Termini treninga

- Srijeda: 17:30 - 19:00h

- Četvrtak: 17:30 - 19:00h

Trener: Mehić Alen
Kontakt telefon: 061/330-881

 

SPARS ŠKOLA KOŠARKE OŠ "ĆAMIL SIJARIĆ"

Termini treninga:

- Srijeda 18:30 - 20:00h

- Petak: 18:30 - 20:00h

Trener: Pešto Sead
Kontakt telefon: 061/219-229

Share

OKK "Spars" Sarajevo 2005.-2016. © Sva prava pridržana. Template: Gavick